Pirmas žingsnis žengtas

Pradžiai keli žodžiai istorijai. Nebūtų šiandien realių žingsnių TAUTOS namų gimimo procese, jeigu 1992 metais nebūtų susiformavusi TAUTOS namų Santara, kurios pagrindinis variklis, organizatorius ir steigėjas žinomas literatas, vertėjas, teatro veikėjas, nenuilstantis lietuvybės puoselėtojas Antanas Gudelis. TAUTOS namų Santaros garbės pirmininkais savo laiku buvo šviesios atminties Justinas Marcinkevičius, Algimantas Nasvytis, Continue Reading