Lietuvos oro uostai. III dalis

Buvo laikai, jau man būnant jaunu žmogumi, reiškia daugiau nei prieš pusę amžiaus, kai mėlynųjų padangių laineriai AN-2, dažniausiai liaudyje vadinami „kukuruznikais“ skraidino mus iš Vilniaus ir Kauno į Palangą, o gal ir į Klaipėdą. Ir kažkuriuo metu, besivystant oro transportui, buvo padaryta esminė klaida. Tolimesniam pajūrio oro uosto vystymui Continue Reading